2014 Die Hochzeit des Figaro | HOME | Drucken | E-Mail

V okviru čezmejnega projekta Tour Kult, »Razvoj turizma s sodelovanjem na področju kulture«, ki se odvija v novi čezmejni kulturni regiji ob Tromeji Slovenija/Avstrija/Madžarska, se oblikuje nova krovna znamka treartes. Pod to skupno prepoznavno znamko (CI), se bodo uvajali novi kulturno-turistični produkti, ki bodo povezali obstoječo ponudbo.

Skupen cilj projekta je čezmejna razširitev turistične strategije na področju kulture, še zlasti glasbe na najvišji umetniški ravni.

Vodilni partner J:OPERA Jennersdorf z intendanturo mednarodno uspešnega tenorja Dietmarja Kerschbauma izkazuje ob že uveljavljenimi kulturnimi aktivnostmi na gradu Tabor, večletne izkušnje pri razvijanju kulturno turistične infrastrukture. Projektna partnerja sta Občina Grad (obnova gradu) na slovenski in Občina St.Martin/Raab (soustvarjanje pri razvoju umetniške vasi Neumarkt/Raab) na avstrijski strani.

Poleti 2010 se bodo v regiji v sodelovanju z mednarodno poletno akademijo PragaDunajBudimpešta poskusno odvili prvi mojstrski tečaji petja.

Projekta TouKult sofinancira Evropska unija – iz sklada za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja OP SI-AT 2007-2013. Projekt na avstrijski strani sofinancira tudi dežela Gradiščanska in Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino, medtem ko na slovenski strani sofinancira projekt Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko in občina Grad.

» Projekt TourKult ni samo veličastni čezmejni kulturni projekt, temveč je pomembna iniciativa, ki lahko okrepi Južno Gradiščansko kot turistično regijo«, meni deželni glavar Hans Niessl.

Download Gesangsfolder ISA

Informacije o projektu:
Anna Deutsch
Kirchenstraße Nr. 4
A-8380 Jennersdorf
Tel.: +43 (0)3329 / 43037
Fax: +43 (0)3329 / 48683-4

Si-AT